28/11/2015 11:45

Çocukluktaki ruhsal sorunlar:

Davranış bozuklukları:

- Sürekli hırçınlık

- Sinirlilik, geçimsizlik, kavgacılık

- Okuldan kaçma, kuralları çiğneme

- Yangın çıkarma, zorbalık… vb.

- Duygusal bozukluklar

- Korkular, kuruntular, kaygılar

- Saplantılı düşünceler

- Uyku bozuklukları

- Kekemelik

- Tik (seyirce) ler

- Alışkanlık bozuklukları

- Parmak emme

- Tırnak yeme

- Masturbasyon

- Altını ıslatma

- Dışkı çıkarma

- Ağır ruhsal bozukluklar

- Psikozlar

- Şizofreni

Çocuklarda Görülebilen Uyumsuzlukların Nedenleri

- Kalıtımsal etkenler (Genetik yapı, organik nedenler… vb.)

- Çevresel etkenler doğum öncesi, doğum esnasında, doğum sonrasında

- Ailenin yapısı

- Aile-içi ilişkiler

– Yanlış ana-baba tutumları

– Olumsuz ev yaşantıları

- Evdışı çevredeki olumsuzluklar

- Travmatik yaşantılar

- Yanlış rol modelleri, olumsuz öğrenme yaşantıları

- Çocuğun geçmişteki uyumu ve olumlu nitelikleri incelenmelidir.

Çocuğun durumu, becerileri, özel yetenekleri, toplumsal ilişkileri yönünden ne gibi göstergeler var?

Çocuğun yaşamındaki değişiklikler, olumlu/olumsuz önemli yaşantılar dikkate alınmalıdır.

Uyumsuz davranış, bir olaya bağlı olarak mı ortaya çıktı?

Çocuğun davranışına ilişkin çevresinin tepkisi incelenmelidir.

Çocuk, bu davranışı karşısında çevreden nasıl bir tepki almaktadır?

Tüm bu yönlerden;

- Gözlem yap

- Bilgi topla

- Sorunlu davranışı incele

- Davranışı

- Tanımla

- Değerlendir

Gerçeklik Terapisi (W.Glasser)

“Her davranış bir hedefe yöneliktir ve maksatlıdır.”

Davranışlarımız ihtiyaçlarımızı karşılamaya yöneliktir.

İhtiyaçlar karşılandığında DENGE kurulur, UYUM sağlanır.

İhtiyaçlar karşılanmadığında DENGESİZLİK söz konusudur ve UYUMSUZLUK ortaya çıkar

Çocuk ve ergenlerde temel ihtiyaçlar nelerdir?

Ait olma : Diğerlerini sevme ve bağlanma

Güçlü olma : Kişisel güce ve yeterliğe ulaşma

Özerklik : Özgür olma ve kendini yönetme

Eğlenme : Yaşamdan keyif alma, eğlenerek yaşama

Çocuk/ergenin temel ihtiyaçlarını karşılama yolları nelerdir?

Ait olma ihtiyacı:

Çocuğu sevin, sevdiğinizi gösterin, ifade edin, onu yaşantılarınıza ortak edin, duygu ve düşüncelerinizi paylaşın, ona işbirliği yapma fırsatları sağlayın.

Güçlü olma ihtiyacı:

Ona başarılı olabileceği görevler verin, başarısını fark edin, güçlü yönlerini övün, ona değer verin.

Özerklik ihtiyacı:

Kendisi ile ilgili kararlar alma hakkı tanıyın, kararlara onu katın, görüşünü alın, kendisi ile ilgili sorumluluk verin.

Eğlenme ihtiyacı:

Gülmek, neşelenmek için fırsatları değerlendirin. Oyun ve eğlencenin onun hakkı (gelişim görevi) olduğunu unutmayın!..

Davranışı somut olarak gözlemek ve değerlendirmek.

Uyumlu ya da uyumsuz davranışlarını tanıyor muyum?

İhtiyaçlarını hangi durumlarda nasıl karşıladığının ve hangi tepkileri ortaya koyduğunun farkında mıyım?

Davranışı anlamaya çalışın:

Bu davranışın amacı nedir? Ne istiyor?

Bu amaç hangi ihtiyaca yöneliktir? Hedefi nedir?

Çevreyi/durumu nasıl algılıyor?

Bu davranış ile çevreyi kontrol etmeyi başarmakta mıdır?

Onun algı çerçevesinden durumu değerlendirebiliyor muyum?

Kendi tepkinizi inceleyin: Çocuğun davranışı karşısında nasıl tepki veriyorsunuz?

Bu davranışı yaptığında;

- duygunuz ne?

- düşünceniz ne?

- davranışsal tepkiniz ne?

- çocuğun davranışını (farkında olmadan) pekiştiriyor musunuz?

Didem Küt

Uzman Pedegog

www.didemkut.com.tr

0 507 575 83 70

Foto Copyright (c) 123RF Stock Photos

Uzman Pedegog

Didem Küt

Henüz yorum yazılmadı

Yorumunuzu yazınız...

*