13/10/2015 6:20

Aykut Akova

Psikolojik Danışman & Pedagog

Hiperaktif çocuklar

Hiperaktif çocuklara sahip olan aile’ lerin yapması gereken ilk şey çocuklarını nörolojik ve zihinsel bakımlardan bir incelemeye tabi tutmaları gerekmektedir.hiperaktif çocukların belirtileri.

Hiperaktif çocuklar kıpır, kıpır dır lar hiç yerinde durmazlar, sürekli dolaşırlar hiç bir yerde uzun süre oturamazlar düz duvara tırmanır deyimi tam da bu çocuklar için söylenmiştir.

Hiperaktif çocukların dikkat süreleri çok kısadır. Yedi yaş civarında olan çocukların dikkay süreleri yirmi dakika dır. Fakat hiper aktif çocukların dikkat süreleri beş, altı dakika yı geçmez bu sebeble okul başarıları’ nı, öğrenmeleri’ ni, algılama’larını, hafıza’larını, muhakeme yeteneklerini,anlama ve kavrama yetenekleirni olumsuz yönde etkilemektedir.

Hiperaktif çocuklar dışarıdan bakıldığın da yaramaz, şımarık, çocuklar gibi gözükseler de bu durum onların elinde değildir.istemeden bazı uyum ve davranış sorunları yaşamaktadırlar. Ailelerin ve öğretmenlerin bu durumu bilerek çocuklara ona göre davranmaları gerekmektedir.

Hiperaktif çocuklarda görülen önemli bir sorun da disleksi’dir. Disleksi: özel bir okuma yazma problemidir. Kesinlikle bir zeka problemi değildir.

Disleksi’si olan çocuklar b, d, e, f, k, a, l, n, m, s, ş, c, ç, r, v, harflerini ters yapmaktadırlar.

Aynı zaman da 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 rakkamlarını da ters yapmaktadırlar. Disleksi’si olan çocuklar yazı yazarken bir satırı düzgün olarak yazamamakta, satır atlayarak yazmaktadırlar.aynı zaman da bu çocuklar okurken de yazdıkları gibi yanlış okumaktadırlar. Disleksi’ si olan çocuklar sağ, sol, yukarı, aşağı, içinde, dışında, yakın, uzak, ön’ünde, arka’sın da, üstünde, altında, yanında, yakının da gibi yön belirten kavramlar ‘ı bilemedikleri için okuma yazman öğrenme konusunda güçlükler yaşarlar aileler, öğretmenler bu konuları bilirlerse çocuklara da yanlış bir şekilde yaklaşmazlar öğretmenlerin bazıları bu konu yu bilmedikleri için disleksi nin zihinsel bir problem olduğu nu düşünerek disleksi’ si olan çocuklara farklı yaklaşımlar içine girebilmektedirler.

Hiperaktif ve disleksi’ si olan bir çocuğa yaklaşım biçimleri nasıl olmalıdır.

Evlerde özellikle çocukların ders çalışacakları ortamların dikkat dağıtıcı unsurlardan arındırılmış olması gerekir. Oda da çok fazla eşya ve duvarlar da resimlerin olmaması gerkir.

Sınıf için de bu çocukların ön sıralarda oturma sı ve cam kenarlarında oturt turulma ması önemlidir.

Öğretmenlerin ve ailelerin çok sabır lı olmaları gerekmektedir.

Ev kurallarının ve okul kurallarının eğer çocuk okuma yazma biliyor sa yazılı olarak verilmesinde büyük yarar vardır bilmiyorsa da çeşitli resimlerden faydalanarak bu kurallar bu çocuklara öğretilmelidir. Çünkü bu çocukların en büyük sorunu kurallara uyma konusun da güçlük yaşamalarıdır.

Ödül ve ceza yöntemi kullanılarak bu çocukların davranışları değiştirile bilir.

Ödül iki ye ayrılır:

Maddi ödüller:para,hediye gibi

Manevi ödüller:aferin, yapabilirsin, çok iyi olmuş demek gibi

Ceza dediğimiz zaman

Bu kesinlikle aşağılama,azarlama, şiddet, değildir.

Ceza çocuğu sevdiği bir şeyden bir süreliğine mahrum bırakmaktır.

Örneğin:tv de sevdiği bir çizgi film’ i izlemesine izin vermemek.

Hiperaktif vitesi olan çocuklar bazı davranışları ilgi,dikkat çekmek için yapar lar eğer ilgi görürse yapmaya devam ederler. Örneğin: küfür bu davranış ilgi ve dikkat çekmez se yani yap ma et me denmez se bir süre sonra kendiliğinden ortadan kaybolur. Aileler bu nok taya dikkat etmelidir.

Aileler ve öğretmenler bu çocukların kendilerine olan güven lerini arttırmak için yaptıkları’ nın ödüllendirilmesi aferin denmesi yapabilirsin şeklinde cesaretlendirilmeeleri büyük önem taşır.

Hiperaktif vitesi olan çocukların diğer çocuklarla kıyaslanma ması kaarşııılaştırılma ması gerekir. Bu çocuklar kendi içleirnde değerlendirilmelidir.

Hiperaktivite uygun yöntemler le ve yaklaşım biçimleriyle azaltıla bilmekte ve bu çocuklar yaşamları nı diğer çocuklar gibi sürdürebilmektedir.önemli olan ailenin yaklaşım biçimlerini düzenler ken bir uzman dan yardım almaları dır! Ne kadar küçük yaşlarda yardım lalırlarsa o kadar iler leme için katkı sağlamış olur lar ailelerin dikkat etmeleri gereken bir husus ta hiperaktif çocukların yiyecekleridir. Hiperaktif çocuklar salam, sosis, sucuk,şeker,çikolata, hamburger,kola, gibi kimya sal madde içeren yiyecekleri çocuklarına yedirme melidir çünkü yapılan araştırmalar bu tür yiyeceklerin çocukların aşır hareketliliğini daha da arttırmaktadırlar. Hiperaktif çocuklar daha çok doğal besinlerle beslenmeli bol miktar da sebze ve meyva yemelidir ler.

Ayrıca aileler’ in bilmesi gereken bir şey de hiper aktif çocukların bazıları kesinlikle ilaç kullanmalıdır lar çünkü ilaç kullanmaz sa derslerinde başarılı olmaları çok güç olmak ta aynı zaman da saldır gan davranışlar sergilemektedirler. Bu ra da önemli olan bu ilaçların doktor kontrolünde verilmesidir. Aileler bazan bu ilaçları kendileri ne göre kesmek te bu da çocuklara zarar vermektedir. İlaçları keserken yada değiştirir ken mutlaka doktorlarına danışmalıdırlar.

Hiperaktif çocuklar’ ın enerjilerini boşalta bilmeleri için spor yapmaları çok büyük önem taşımaktadır. Bu sporların başında da yüzme gelmektedir. Su çocukları rahat latmakta ve ayrıca olumsuz enerjilerini boşalt malrına yardım cı olmaktadır. Bu yüzden hiperaktif çocukların bu sporla uğraşmaları çok yaralıı olabilmektedir. Hiperaktif çocuklar evde de sık sık banyo yaparak, duş alrak rahatlatılabilirler.

Hiperaktif çocuklar da kil çalışmaları çok yaralı olabilmektedir. Bu killerle çocuklar çeşitli heykel cikler yaprak rahatlayabilmektedirler.

Hiperaktif çocukların bir özelliği de sürekli canlarının sıkıldıkların dan söz etmeleridir. Bu sebeble bu çocukları sürekli meşgül edecek faaliyetler bulmak gerekir. Ayrıca bu çocuklar sürek li her istedikleri olsun isterler bu konu da önemlidir aileler sırf başımızdan gitsin diye istediğini yapalım şeklinde yani kısacası bizi rahat bıraksın şeklinde ki bir düşünce ye sahip olmamalıdırlar. Çünkü daha sonraları hiperaktif çocuklarla baş edemez hale gelirler ve bunda dikkat etmeleri gerekir.

Hiperaktif çocukların kardeşleriyle sorun ortaya çıkmasını engellemek yine ailelerin görevidir. Ailelerin çocukların bir birine zarar ver mesi ni engelleyici tedbirler almalıdır.

Ailelerin sık sorduğu sorular:

Soru: hiperaktif çocuğum var bu çocuk için bir şeyler yapılabilir mi?

Cevap:evet yeter ki çocuğunuzu bu konun bir uzmanı na götürün

Soru: hiperaktif çocuklar ilaç kullanmalı mı?

Cevap: evet bazıları için kesinlikle gereklidir.

Soru: bu ilaçlar zararlımıdır?

Cevap: doktor kontrolünde olduktan sonra zararlı değildir.

Soru: çocuklar daki hiperaktivite düzeltili mi?

Cevap: evet yeter ki bu işi bilen bir uzman tarafın dan terapi görsün

Soru: hiperaktif çocuklarda gözüken sorunlar nelerdir?

Cevap: dikkat, algılama, kavrama, disleksi, uyum ve davranış problemleri, aşırı hareketlilik, söz dinlememe, saldırganlık gib problemler görülmektedir:

Soru: hiperaktivite okul başarısı nı etkiler mi?

Cevap: evet etkiler

Aykut Akova

Psikolojik Danışman & Pedagog

http://www.psikologaykutakova.com/

Psikolojik Danışman & Pedagog http://www.psikologaykutakova.com/

Aykut Akova

Henüz yorum yazılmadı

Yorumunuzu yazınız...

*